This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

Meetup 2015x05x26

From

Jump to: navigation, search
Event Metameet 26 Mei 2015
Name Metameet 26 Mei 2015


Duration 2015/05/26 - 2015/05/26
Information Metameet


* Location: Tkkrlab
* Open from: 20:15:00


Start vergadering 20:15

 • Voorstelrondje
 • Mededelingen
 • Status Laser : staat er zie wiki voor meer info
 • eten in apparatuur als lasercutters and reflow ovens.
 • Nieuwe houtbewerkingsaparatuur
 • Events
  • 28 Mei 20:00 Privacy Markt op UT voor IT studenten, zoeken nog vrijwilligers voor specifiek onderwerk (TOR,PGP etc).
  • 30/31 Mei Maker Festival : wie is wanneer aanwezig, vul het even in.
 • FYI
  • 2 Juni WAK, open dag bij TkkrLab, onze gebruikelijke workshops
  • 7 Juni Culturele zondag : Dave staat dan met games in de toren van de kerk.
 • klussen / Todo lijst
 • shopping list
 • Rondvraag

Wie

 • Hoxolotl
 • Zeno4ever
 • Fridgefire
 • Duality
 • ik
 • .. add your name