This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

Meetup2014x06x03

From

Jump to: navigation, search
Event Meetup 3 juni 2014
Name Meetup 3 juni 2014


Duration 2014/06/03 - 2014/06/03
Information MetaMeet & AVL


* Location: TkkrLab
* Open from: 20:00

Start vergadering 20:00

 • Voorstelrondje
 • Introductie:
  • Penning meester
  • Voorzitter
 • Aanschaf apparatuur zie wishlist
 • Highlight project:
  • korte rapportage van een project (2mins max) waar ze nu mee bezig zijn @tkkrlab
    • wie
    • wat (onderdelen)
    • wanneer wordt hieraan gewerkt
   • mits nodig hulp vraag/dingen waar iemand ze mee zou kunnen helpen (open vraag)

Wie