This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

Meetup2012x07x17

From

Jump to: navigation, search
Event Meetup 17 Juli 2012
Name Meetup 17 Juli 2012


Duration 2012/07/17 - 2012/07/17
Information


* Location: TkkrLab, Kloosterstraat 1
* Open from: 19:00

 • voorstelrondje
 • we hebben rondleiding gehad bij Polaroid
  • geen entree na 23:00
 • Gogbot update
  • powertool race, aankleding en meedoen?
  • wie heeft wordpress kennis, documenten maken voor eenvoudige workshop (introductie & vervolg)
  • mini databending als demonstratie van onze space? (geen databending event zoals vorig jaar)
  • mobiele hackerspace (zoals CCC?)
 • Govcert zou hackerspaces willen uitnodigen
 • Piraten partij, debat of lezing
 • Regiohack v2
 • Open Data vraag van Heinze of we ideeen hebben voor deze dataset:
  • Aantal beschikbare parkeerplaatsen in Enschede
  • DRIPS langs de A35/N35
 • rondvraag

Wie