This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

Arduinos kopen

From

Revision as of 12:27, 13 March 2011 by Bigred (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Ik was altijd op zoek naar welke arduinos en welke shield, accessoires, boeken enz ik kan kopen bij welke winkels. Vooral gezien de verzendkosten is het makkelijk om een overzicht te hebben van wat waar te koop is in Nederland:

arduinos: arduinos-kopen
shieds: shields-kopen
accessoires: accessoires-kopen
diversen: diversen-kopen