This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

User:Vanrein

From

Jump to: navigation, search

Wie?

Rick van Rein

Wat?

 • Informatica en elektrotechniek
 • Praktische handigheid met wiskunde
 • Zelfstandig cryptograaf
 • Conceptueel modelleren, ontwerpen, architectuur
 • Duurzame toepassingen van technologie
 • Ervaren schrijver en spreker
 • Theatersporter

Waar?

Mijn dagelijks werk is het nuttig toepasbaar maken van creatieve technische toepassingen in twee kleine bedrijfjes, elk met een eigen nagestreefd ideaal:

 • OpenFortress draait om (netwerk)infrastructuur, en dan met name de aspecten veiligheid en privacy. Recent publiek werk is te lezen in een DNSSEC white paper en DNSSEC blog. Tegenwoordig actief met digitaal bellen over IPv6.
 • GroenGemak streeft naar het verbeteren van een duurzame levensstijl door middel van slim toegepaste techniek, met nadruk op informatica en elektronica. Recent bezichtigbaar werk is ZonZeker.

Waarom?

Wat mij drijft, en waarom ik in een hackerclub meedraai?

 • Ik geloof in open source omdat het voorkomt dat werk dubbel gedaan wordt, alleen maar omdat de mensen die elkaars werk repliceren aan de andere kant van een denkbeeldige streep werken. Linux is een geniaal voorbeeld van een platform dat zoveel extra biedt aan gebruikers dat ze bereid zijn bij te dragen, ook al hebben concurrenten er ook voordeel van.
 • Ik geloof in tinkeren met hardware omdat dit voorkomt dat we te zeer afhankelijk worden van beperkte fantasie of resources bij de verkoper ervan. Een mooi voorbeeld is OpenWRT dat zoveel toevoegt aan een simpele thuisrouter dat het de hardwareverkopen heeft verhoogd, zelfs al kan de hardware hieronder veel flexibeler meegroeien met de ontwikkelingen van de netwerkmarkt.
 • Ik geloof in commercie als het een gepaste beloning inhoudt als tegenhanger van het toevoegen van meerwaarde. Ik ben goed in wat ik doe, en dat mag best wat kosten. Belangrijk is daarbij dat iedereen er uiteindelijk beter uitkomt, en dat lukt eigenlijk altijd moeiteloos.
 • Ik geloof in mensen als de basis van een goedlopende maatschappij. Veel zinvolle ontwikkeling komt voort uit de idealen van individuen. Investering in kennis en vaardigheden, zowel breed als diep, is daarom voor bijna iedereen een goed idee. De verschillende richtingen waarin mensen zich ontwikkelen geven bovendien kleur aan zowel hun leven als het mijne.
 • Ik geloof in kleinschaligheid als het antwoord op veel problemen in de hedendaagse maatschappij. Het helpt tegen een eenzijdig commerciele benadering met daaruit voortvloeiende gewrochte keuzes; het herstelt de menselijke maat; het voorkomt dat mensen vervlakken maar doet ze juist opbloeien. Als dat dan ook nog duurzaam kan dan ben ik helemaal gelukkig.