This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

User:Poef

From

Jump to: navigation, search

Jongens, het is een beetje flauw dat je perse tenminste 50 woorden in je biografie moet invullen, maar de terms of service gewoon leeg zijn. Goed, ik spring wel even door de hoepel heen, hier heb je je 50 woorden. eenenveertig, tweeenveertig, drieenveertig, vierenveertig, vijfenveertig, zesenveertig, zevennveertig, achtenveertig, negenenveertig, vijftig. Ok, tweeenvijftig, drieenvijftig, ben ik er al?