This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

Solderen voor beginners

From

Jump to: navigation, search

Solderenvoorbeginners.png

Bestand is vrij kopieerbaar, je bent vrij om deze te kopieren dupliceren en te verspreiden. Orgineel (in engels Soldering is easy van Andie Nordgren. Bestand aangemaakt door Frank, mocht je nog suggesties hebben neem dan contact met ons op!

PDF versie