This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

Opening informeel

From

Jump to: navigation, search

Hackerspace Tkkrlab houdt op 28 mei housewarming/openings party

Vanaf eind december zijn we in het wonderschone Twente bezig met het [inrichten|maken|bouwen|herverbouwen] van een Makerspace. Na een vliegende start hebben we vanaf 18 april de sleutel gekregen van een mooie ruime locatie aan de Molenstraat 74 in het centrum van Enschede.

Na hard werken, veel pizza's en veel te weinig club-mate zijn we nu zover om de deuren ook voor anderen te openen. Dit moet natuurlijk gevierd worden met een heus openingsfeest met een praatje van de nodige dame(s) en he(e)r(en) en een authentieke B&BBQ (Bier en BBQ (Barbecue)). Op zaterdag 28 mei vanaf 14:00 zullen we de deuren open doen en om 15:00 beginnen we met het offici?le programma. Later in de avond, om 18:00, zullen we kolen aansteken om het rode vlees langzaam verschillende gradaties zwart te laten worden.

Als je van plan bent om te komen laat het ons dan even weten, via onze wiki , email email of deze webform

Geef dan ook aan of wel/niet wilt BBQ'en (voor 7,50 pp).

Mocht je een kado mee willen brengen kijk dan op onze Wishlist of overweeg een kleine donatie voor het goede doel.

Tot de 28ste !

TkkrLab

Hackerspace Tkkrlab housewarming/opening party on 28 May

Since the end of December we have been busy [creating|building|modifying] our hackerspace, located in the beautiful region of Twente. After a flying start, on the 18th of April we got the key to our great location on the Molenstraat 74 in the centre of the city of Enschede.

After hard work, many pizza's and way too little Club-Mate we are now ready to open our doors to the public. This has to be celebrated with a grand opening party and a talk of various people. We are going to have a authentic B&BBQ (Beer and BBQ (Barbecue)) on Saturday the 28th of May. Doors open at 14:00 and at 15:00 we will start with the official program. Later that evening, around 18:00, we will ignite the BBQ and cook the meat to different shades of black.

If you want to visit us please let us know on our wiki, email or our webform.

Also tell us if you want to join the BBQ (for 7,50 Euro per person).

If you would like to give us a present to celebrate this event look at our Wishlist or consider a small donation.

See you on the 28th !

TkkrLab


Hackerspace Tkkrlab Eröffnungsfeier am 28. Mai

Seit Ende Dezember sind wir mit dem Auf-, Um, und Ausbau unseres Hackerspace im schönen Twente beschäftigt. Nach einem fliegenden Start haben wir am 18 April die Schlüssel für unsere neuen Räume in der Molenstraße 74 im Zentrum von Enschede bekommen.

Nach der harten Arbeit, vielen Pizzas und viel zu wenig Club-Mate sind wir nun bereit unsere Türen zu öffnen. Das muss natürlich mit einem Eröffnungsfest, einigen Vorträgen und einem authentischen BBBQ (Bier und Barbecue) gefeiert werden. Am Samstag den 28. Mai um 14 Uhr öffnen wir die Türen und ab 15 Uhr beginnen wir mit dem offiziellen Programm. Später am Abend, um etwa 18 Uhr, werden wir den Grill anwerfen, um rotes Fleisch in verschiedene Stufen von Schwarz zu verwandeln.

Wenn ihr vor habt zu kommen, dann lässt es uns bitte in unserem Wiki, per Email oder mittels unseres Webformulars wissen.

Bitte gebt dann auch an, ob ihr am BBQ teilnehmen wollt (für 7,50 EUR pro Person)

Falls ihr ein Geschenk mitbringen möchtet, dann schaut auf unsere Wishlist oder spendet einfach etwas Geld.

Bis zum 28. Mai!

TkkrLab