This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

Horizontale zonnewijzer

From

Jump to: navigation, search
De zelfbouw horizontale zonnewijzer

In het kader van Gogbot organiseert TkkrLab workshops. Dit jaar (2013) zijn een aantal bouwpakketjes beschikbaar om een horizontale zonnewijzer te maken. De fysieke onderdelen zijn al gemaakt met de lasersnijder van FabLab Enschede. De uurlijnen moeten nog worden geconstrueerd.

De zonnewijzer geeft de lokale tijd aan (de zonnetijd). In de documentatie wordt uitgelegd hoe die om te zetten naar MiddelEuropese Tijd. De documentatie gaat ervan uit dat de zonnewijzer opgesteld wordt in Enschede. Maar ze kan overal rond de 52ste breedtegraad gebruikt worden.

De bestanden voor dit project (inclusief documentatie): Zonnewijzerbestanden.zip (De origine bouwhandleiding is te groot om te uploaden, mocht een wijziging noodzakelijk zijn, vraag ernaar).