This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

Fablab verslagje

From

Jump to: navigation, search
Event fablab verslagje
Name fablab verslagje
Website http://fablabenschede.nl/
Contact Aapskarel
Duration 2011/03/08 - 2011/03/08
Information Verslagje met plaatjes van fablab bezoek.


* Location: saxion fablab
* Open from: 5 uur ofzo

Huidige (tijdelijke?) webpagina van Fablab Enschede

Ok klein verslagje, god ik haat tekst.
Maar er zijn foto's van de machines dus dat moet goed zijn.
(ok de rest van het verhaal achterwege gelaten, te veel cynische stuff.)


Laser cutter plaatje 1

Fablab-machine1.jpg

Laser cutter plaatje 2

Laser snijmachine 2.jpg

Voorbeelden van laser gecut spul.

Laser voorbeelden.jpg

Een plastic spuiter, een reprap, ultymaker of ultiemaker.

Fablab ultiemaker.jpg

Ze hebben ook nog een professionele plastic depositie machine, geen idee hoe dat nou echt wordt genoemd en te laat nu om nog aan te passen.