This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

Cee Spot meets Spinnerij

From

Jump to: navigation, search
Event Cee Spot meets Spinnerij
Name Cee Spot meets Spinnerij


Duration 2017/09/01 - 2017/09/01
Information


* Location: Spinnerij
* Open from: 16:00

van 16:00 - 18:00 Borrel voor iedereen in Sinnerij, om kennis te maken met de mensen van Cee Spot

Ruimte open doen en eventuele (verdwaalde) bezoeker ontvangen