This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

Meetup2014x05x06

From

Jump to: navigation, search
Event Meetup 6 Mei 2014
Name Meetup 6 Mei 2014


Duration 2014/05/06 - 2014/05/06
Information MetaMeet & AVL


* Location: TkkrLab
* Open from: 20:00

Start vergadering 20:00

  • voorstelrondje
  • Bespreken jaarverslag 2013
  • Bespreken besteding budged
    • Aanschaf lasercutter
      • Bouwpakket of kant en klaar of beide? (mits je niet aanwezig bent bij vergadering geef even voorkeur door voor de meet!)
  • Mededelingen van bestuur
  • Rondvraag

Wie