This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

CultureleZondag RoughEdition

From

Revision as of 12:37, 15 September 2013 by Zeno (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Event Culturele Zondag Rough Edition
Name Culturele Zondag Rough Edition


Duration 2013/10/06 - 2013/10/06
Information Culturele Zondag Rough Edition


* Location: Enschede

Onder de noemer The Rough Edition laten kunstenaars, muzikanten, zangers en performers zien wat ze allemaal in huis hebben.

Omdat het de Rough Editition is zijn we als 'hackers' uitgenodigd om te laten zien wat wij doen. Indien mogelijk (als we genoeg vrijwillegers hebben) kunnen we ook de workshops doen.

Wat

De workshop zoals

  • Arduino workshop
  • Solderen

Demonstratie

  • 3D printer

Wie

  • Peter Hageman
  • vul je naam in..


Zie website van Culturele Zondag