This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

Privacy op Internet

From

Revision as of 22:29, 10 January 2017 by Zeno (Talk | contribs) (Privacy is een grondrecht)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Event Privacy op Internet
Name Privacy op Internet
Contact Dave Borghuis
Duration 2016/11/19 - 2016/11/19
Information Lezing ivm Week van de Mediawijsheid in de Bibliotheek


* Location: Centrale Bibliotheek Enschede
* Open from: 14:00 - 16:00

In het kader van de Week van de Mediawijsheid geeft Dave Borghuis van TkkrLab en Coderdojo een lezing over privacy op het internet.

14.00 – 16.00

Locatie : Centrale Bibliotheek Enschede, Pijpenstraat 15, 7511 GM, Enschede

PDF bestand van lezing

Bibliotheek 19 November 2016 door Dave Borghuis

Dave Borghuis

 • Software developer / Geek Organisator van :
 • Privacy Enschede 2014
 • Oprichter hackerspace TkkrLab Enschede Stamgast Privacy Café / Bits of Freedom
 • Piratenpartij verkiesbaar nr 25 op lijst

Privacy definitie

 • Recht om met rust gelaten te worden
 • Van Dale : ”de mogelijkheid om in eigen omgeving In digitale tijdperk : recht om anoniem te zijn "helemaal zichzelf te zijn"

Privacy

 • Eed van Hippocrates (beroepsgeheim, 400 BC) Briefgeheim (1848)
 • Privacy zoals we het nu kennen 150 jaar oud, vooral juridische term.

Privacy is een grondrecht

 • 10-13 Nederlands grondrecht
  • Iedereen heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
 • Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
  • Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
  • Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht,
 • Artikel 12 van De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
  • Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Metadata

 • Data over Data
 • Met wie en wanneer heb je contact
 • Is ook persoonlijke gegevens, je sociale netwerk etc.

Wat nu mag kan morgen illegaal zijn.

Niks te verbergen

 • Mag iedereen je medische dossier weten? Dat je bij de psychiater bent geweest?
 • Uitkomen voor je homoseksualiteit in enkele landen dodelijk zijn.
 • Volgende president zoals nu Trump
 • Burgerlijke ongehoorzaamheid is niet meer mogelijk

Privacy vs Veiligheid

 • “Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one.” - Benjamin Franklin
 • Met opheffen van alle privacy heb je nog geen 100% veiligheid.
 • Omgekeerde kan worden gesteld, met meer privacy heb je meer veiligheid. Denk aan indentiteit diefstal, betalingsverkeer, etc.

Digitale Privacy

Bedreigd door :

 • Overheid : ivm opsporen criminelen & terrorisme
 • Bedrijven : meer geld voor beter advertenties.
 • Criminelen : geldelijk gewin, ransom ware, ID

Privacy in praktijk

 • Wees kritisch wat je deelt op internet, wat er eenmaal opstaat kan er niet af.
 • Wie heeft interesse in je, wie is je Snowden heeft andere maatstaaf dan voor ons.
 • Neem (encryptie) maatregelen anders word je afgeluisterd.

Praktische Tips

 • Update je OS en software
 • random wachtwoord iedere site (password manager)
 • 2FA Two Factor Authorisation, met sms / telefoon *uBlock Origin - adblocker
 • Firefox - open source browser
 • Zoeken via Duckduckgo.com of startpage.com
 • Chat - Signal
 • VPN - Veilig Wifi
 • PGP / Gnupg - Versleutelde email Tor - anoniem browsen
 • Veracrypt - Harde schijf encryptie