This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

Octrooi en Open Source

From

Revision as of 12:57, 23 May 2015 by Zeno (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Event Octrooi en Open Source
Name Octrooi en Open Source


Duration 2015/05/21 - 2015/05/21
Information Lezing door Ir. Hendrik C. de Lange van de octrooifabriek


* Location: TkkrLab, Hengelosestraat 525, Enschede
* Open from: 19:00 inloop

20150418 superman.jpg

De slides van de presentatie.

Lezing over Octrooi rechten en Open Source, wat zijn de voor- en nadelen van octrooien en hoe verhoudt het zich tov Open Source.

Octrooien zijn bedacht met het doel zowel de welvaart te bevorderen als uitvinders te belonen, maar is dat werkelijk zo?

In deze lezing geeft Hendrik de Lange aan de hand van statistische gegevens en voorbeelden een kijkje in de octrooigeschiedenis en op basis daarvan een blik in de toekomst. Het doel van de lezing is op basis van deze gegevens een discussie over de voor- en nadelen van het huidige octrooisysteem te voeren. De rijke octrooi-historie van Nederland en een vergelijking met andere landen zullen hierbij als basis dienen.

Hendrik is octrooigemachtigde bij de Octrooifabriek B.V. En heeft daarvoor bij twee van de grootste Octrooibureaus van Nederland gewerkt. Eerder heeft hij op basis van een licentie tandenborstels in verkoopautomaten verkocht en daarvoor als examineer bij het Europees Octrooibureau in München gewerkt. Hendrik kent alle aspecten van het octrooivak, zowel het hebben van diverse intellectuele eigendomsrechten, het aanvragen van octrooien, het in- en uit-licentieren van IP en het op de markt brengen van diverse geoctrooieerde producten. Hendrik heeft zowel aan de zijde van de octooiverlenende overheid als aan de zijde van uitvinders met octrooien te maken gehad. Hendrik heeft een vrij uitgesproken mening over het octrooisysteem, en zal deze mening in zijn presentatie verduidelijken.


Uitvinden is het aandragen van een oplossing om een behoefte te vervullen, die zonder die oplossing niet vervuld kan worden. Uitvinden is het overkomen van een tegenwerkende kracht. Uitvinden is het plotseling krijgen van een inzicht. Uitvinden is bijzonder leuk om te doen. Uitvinden start met een droom.

Programma

  • Zaal open 19:00
  • Start lezing 19:30
  • Afsluiting 20:30

Na afloop is er nog gelegenheid om wat te nuttigen.

Aanmelden

Kosten voor bijwonen van de lezing is 5 Euro, hiervoor krijgt u dan een kopje koffie/thee. TkkrLab leden hebben gratis toegang.

Wil je bij deze lezing aanwezig zijn meld je dan aan zodat we weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Dit kan door email te sturen naar bestuur of hier (webform) aan te melden.

TkkrLab leden

Voeg je naam hier onder

  • Dave Borghuis
  • Tom van Zutphen
  • Jurjen Stellingwerff
  • FriedZombie (Martijn Zilverschoon)
  • ... add your name here