This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

WordPress Workshop

From

Revision as of 13:43, 3 October 2012 by Frankf (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

The course is given in Dutch, as is the handout. Some useful external links have been made available in English. De cursus wordt in het Nederlands gegeven.

Onderwerpen

 • Introductie website maken met WordPress
 • Installatie opties
  • Bij WordPress.com
  • Zelf hosten via provider
  • Op eigen server
 • Configuratie opties
 • Installatie en gebruik van
  • Themes (de look van een site)
  • Plugins (extra functionaliteit en toepassingen toevoegen aan je WordPress site)
  • Widgets (plugin maar dan voor de sidebar)
 • Maken van berichten
 • Gebruik van afbeeldingen / video
 • Gebruik van commentaar

Download hier de pdf handout van de cursus.

Extra informatie (Nederlands)

Site toegankelijkheid en zoekmachineoptimalisatie

Google wordt wel eens met een blinde gebruiker vergeleken. Als je je site goed begrijpelijk wilt maken voor Google en andere zoekmachines doe je er dus goed aan rekening te houden met de minder valide medemens.

WordPress geldt als redelijk zoekmachinevriendelijk. Wil je toch nog iets doen aan verdere zoekmachineoptimalisatie: houd het netjes, het laatste dat je wilt is onderaan de zoekresultaten te belanden. Een veilig begin is het installeren van de 'WordPress SEO Plugin' van Yoast (neem ruim de tijd voor de configuratie.)

Uitbreiden van de standaard editor

De WordPress editor heet tinyMCE. Er is een aantal plugins om de functies (de twee rijen knoppen in de standaard editor) van de editor eenvoudig uit te breiden met van alles en nog wat (van tabellen tot Google maps tot Youtube filmpjes.) Zoek in de plugins op tinyMCE en je hebt keus genoeg.

Het hosten van een site

Als je alleen blogs wilt schrijven, kijk dan eens naar wordpress.com.

Als je je eigen server wilt beheren, controleer of je Dynamic DNS nodig hebt. Je moet dan òf je server hier geschikt voor maken, òf een modem hebben dat DDNS ondersteund. Sommige DDNS providers bieden gratis subdomeinen aan. Als je je eigen domeinnaam wilt hebben, voeg dan DDNS toe aan de voorwaarden waar je registrar aan moet voldoen. Om een registrar te vinden volg je dezelfde procedure als voor een hosting provider (vrijwel alle registrars zijn ook hosting provider.)

Als je een .nl site wilt bij een hosting provider, dan kunnen deze sites je behulpzaam zijn:

Als je een lijstje interessante registrars/hosting providers hebt gevonden, bezoek dan hun sites. * Als je zo'n site slecht vindt, of als je niet snapt hoe de site werkt, ga dan op zoek dan naar een andere provider.

 • Controleer wie de eigenaar wordt van de domeinnaam. Als de domeinnaam onder jouw naam geregistreerd wordt, ben jij de eigenaar (zolang het SIDN zijn rekeningen betaald krijgt.) Het eigendom maakt het mogelijk je domeinnaam te verhuizen naar een andere registrar als je dat na verloop van tijd wilt (waarschuwing: lees de kleine lettertjes goed.) Als de registrar eigenaar is van de naam, kan die het moeilijk of duur maken om naar een andere hosting provider over te stappen. Tenslotte zijn er ook hosting providers die aanbieden alleen als registar op te treden, zij staan toe dat je de site zelf onderbrengt bij een andere hosting provider, dit betekent echter niet dat ze ook DDNS aanbieden.
 • Bedrijven kunnen support aanbieden via de telefoon, e-mail of een web-formulier, of via irc-chat, of middels een combinatie van dezen. Kies een bedrijf dat jouw voorkeursvorm van communiceren aanbiedt.
 • Double check al je eisen met de site van je voorkeur, vraag zonodig om bevestiging. Door derden bijgehouden informatie is zelden up to date, en je tekent meestal voor een jaar.
 • Tenslotte wordt er soms gerefereerd naar extra kosten die nergens gespecificeerd blijken te zijn; goed lezen kan lonend zijn.

Externe WordPress links (Nederlands)

WordPress

Rond WordPress

 • Wpsitebouw.nl, Nederlandstalige informatie over het bouwen van WordPress sites.
 • Weblogtoolscollection.com publiceert wekelijks nieuwe en geupdate WordPress plugins en thema's. (In het Engels.)
 • Wpnuggets.com bespreekt wekelijks een populaire plugin, de site is vrij nieuw, maar als een plugin hier besproken wordt is ze het bekijken waard. (In het Engels.)

Additional Information (English)

Site accessibility en Search Engine Optimization

Google is sometimes likened to a blind user. so, if you want your site to be easy to grasp for Google and other search engines, you would do well to take into account the needs of our disabled fellow citizens.

WordPress is seen as search engine friendly. However, if you still want to optimize your search results, don't go all out, the last thing you want is to find yourself at the bottom of Google's search results. A safe start is to install Yoast's 'WordPress SEO Plugin' (take some time to configure it.)

Extending the standard editor

The WordPress editor is called tinyMCE. Several plugins painlessly extend the function of the editor (the two rows of buttons in the standard distribution) with many different options (from tables to Google maps to Youtube movies.) Just search the plugins for tinyMCE and choose one.

Hosting a site

If you just want to blog, consider wordpress.com.

If you want to maintain your own server, do check if you need Dynamic DNS, you will need to set up your server to support this or you need a modem capable of handling DDNS. Some DDNS providers offer free subdomain names. If you want your own domain, add DDNS support to your list of requirements for your registrar; to find a registrar, follow the same procedure as for finding a hosting provider (almost all registrars are also hosting providers.)

If you want a .nl site at a hosting provider, the following sites may be of help (if you know some Dutch).

Once you have made a short list, visit the sites of the providers.

 • If you don't like what you see, or if you don't understand how a site works, look elsewhere.
 • Check who will own the domain name. If your domain name will be registered in your own name, you own it (as long as SIDN gets its fees paid.) Ownership allows you to transfer the domain to a different registrar, should you want to switch (warning: lots of fine print.) If the registrar owns the name, they may make it very hard or expensive to transfer your site to a different hosting provider. Finally, some hosting providers offer to only act as registrar, allowing you to put your site up at a different hosting provider, please note this does not automatically mean they offer DDNS.
 • Companies may offer you support by telephone, e-mail or web form, or irc-chat, or any combination of these; pick a company that suits your taste in communication.
 • Double check any other requirements with your preferred company's site, ask for confirmation if necessary. Externally stored information is seldom completely up to date, and you'll usually sign up for a year.
 • Finally, sometimes a site refers to extra costs which remain unspecified, reading carefully may pay off.

External WordPress Links

WordPress

WordPress related

 • Wpsitebouw.nl, info on building WordPress sites (in Dutch).
 • Weblogtoolscollection.com lists weekly both new and updated WordPress plugins and themes
 • Wpnuggets.com discusses one popular plugin per week, a relatively new site, but if a plugin is discussed here it's worth considering.