This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

CleaningDay2011x04x02

From

Jump to: navigation, search
Event Cleanup Day
Name Cleanup Day
Contact Zeno
Duration 2011/04/02 - 2011/04/02
Information Schonmaakdag voor preview open dag op 3 april


* Location: Molenstaat 74
* Open from: 13:00

Alles moet (voor de eerste keer) goed schoongemaakt worden.

We hebben zelf niet veel grote zwabbers etc, dus als je die vandaag wil gebruiken svp meenemen.

Wie