This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

Beamer

From

Revision as of 13:58, 17 April 2011 by Bigred (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Het leek ons een leuk idee om de beamer zo te maken dat we deze op de muur en op de vloer kunnen richten. Omdat we toch iets moesten bedenken om de beamer op te hangen kunnen we dat idee meteen meenemen.

Ik heb ongeveer proberen uit te tekenen hoe we zoiets simpel kunnen bouwen:

Beamerophanging.jpg Beamerophanging2.jpg