This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

DMX2Art-net

From

Revision as of 17:01, 14 February 2015 by Hfmanson (Talk | contribs) (Created page with "Er is software gerealiseerd waarmee een Beckboard zowel DMX naar Art-net als Art-net naar DMX kan omzetten. Nu zou het fijn zijn als het DMX bord in een kastje met connectoren...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Er is software gerealiseerd waarmee een Beckboard zowel DMX naar Art-net als Art-net naar DMX kan omzetten. Nu zou het fijn zijn als het DMX bord in een kastje met connectoren zou komen. Mooi om te demonstreren bij Tkkrlab open dagen enzo. Wie wil hieraan meehelpen? Ikzelf heb 2 linkerhanden...