This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

2017x10x17 Metameet

From

Jump to: navigation, search
Event 2017x10x17 Metameet
Name 2017x10x17 Metameet
Contact fridgefire
Duration 2017/10/17 - 2017/10/17
Information

Notulen: klik hier

Start vergadering 20:30:00

 • Binnengekomen stukken
 • Mededelingen
  • 🔴
 • Events
  • as CyberSaturday wat moet nog geregeld worden?
  • Heropenings feest 4 november, in agenda zetten / aankondigen / etc.
  • Maker Festival 2018, inschrijving open willen we meedoen?
  • Tips
 • klussen / Todo lijst
 • shopping
 • Rondvraag