This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

Dichostische toonhoogtes

From

Revision as of 12:56, 7 July 2018 by Hfmanson (Talk | contribs) (Csound programma's)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Wat zijn Dichostische toonhoogtes?

  • Gebruik een stereo koptelefoon om de melodie in dit geluidsfragment te raden
  • Als je het geluidsfragment in een sound editor opent en het linker- of rechterkanaal uitschakelt hoor je alleen ruis

Huidig project

Projectvoorstel

Het idee is om de Matlab sources te porteren naar Csound. Er is een Csound versie die draait in een webbrowser. Dan wordt het mogelijk een melodie te spelen op een MIDI keyboard en die realtime om te zetten naar dichostische toonhoogtes.

Csound programma's

Op Github zet ik Csound programma's. In de directory dichotic staan programma's met betrekking tot dit project

dichotic.csd gebruikt het "Traditional dichotic pitch algorithm" genoemd in Dichotic Pitch van Bob Dougherty

Live demo