This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

De lange muur

From

Revision as of 21:46, 18 September 2015 by Poef (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

(optioneel.) de lange muur van de space vullen met een wandsysteem van bijv. lundia of ikea. Met als idee dat je de tafels / werkplekken dicht tegen die wand kunt zetten zodat je een werkplek dicht bij je opslagkist kunt kiezen. Keuze voor 1 systeem zodat je makkelijk een andere invulling kunt maken als we moeten verhuizen naar een andere ruimte.

Opties van marktplaats: [1] [2] [3]